Skip to main content

Eğitim

2021- 2024
LL.M, Koç Üniversitesi
2015-2020
LL.B., İstanbul Bilgi Üniversitesi

Minerva Genel Sekreteri Avukat Özge Nur Kara, Koç Üniversitesi’nde iş dünyası ve insan haklarına odaklanan kamu hukuku alanında yüksek lisans derecesine devam etmekte olan bir hukuk profesyoneli ve danışmandır. İnsan hakları risk değerlendirmesi, insan hakları politikalarının oluşturulması, tedarik zinciri risklerinin yönetimi ve Türkiye’den mal ve hizmet tedarik eden çok uluslu şirketlerin tedarik zincirlerinde kapasite artırma ve iyileştirme konularında uzmanlığa sahip olup Türkiye’deki çeşitli tedarik zincirlerinde insan haklarına uyumla ilgili proje ve saha çalışmalarına aktif olarak katkı sağlayarak çok uluslu şirketler için özellikle zorla çalıştırma ve modern kölelikle ilgili konulara odaklanan birçok eğitim oturumu düzenlemiştir.