Skip to main content
 
 

Minerva, Türkiye'de iş dünyası ve insan hakları alanını ve sorumlu işletme davranışını ana odağı yapan ilk kuruluştur

 
 

“Türkiye’de İş Dünyası ve İnsan Hakları: Güncel Olaylar Çerçevesinde Bir İnceleme” raporumuz yayınlandı!

 
 

Alman “Tedarik Zincirlerinde Durum Tespiti Yasası” Haberi

 
 

Çocuk Dostu Alan

Gül hasadında çalışmak üzere her yıl Isparta bölgesine gelen mevsimlik gezici tarım işçileri ve aileleri, yaşamlarının büyük bir bölümünü hasadı yapılan ürünlerin izinde farklı coğrafyalarda, farklı illerde ve zor şartlar altında geçirmektedir.

1
1

Odağımız

Türkiye’de iş ve insan hakları alanında öncü olan Minerva’nın temel amacı, Birleşmiş Milletler İş Dünyası ve İnsan Hakları Rehber İlkeleri ışığında, küresel tedarik zincirlerinde sorumlu işletme davranışını teşvik etmektedir.

Bu amaçla Minerva, uluslararası en iyi uygulamalardan edindiği yerel bilgi birikimini kullanarak tüm kamu, özel ve sivil aktörler arasında bir diyalog kurarken; uygulanabilir, elverişli ve pratik çözümler geliştirmek ve uygulamak için tüm paydaşlarla birlikte çalışmayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda Minerva ekibi, küresel, bölgesel ve yerel uzmanlıklarından yararlanan çok yönlü bir yaklaşımla bir araya gelmiştir.

Temel Metinler

Birleşmiş Milletler İş Dünyası ve İnsan Hakları Rehber İlkeleri

Şirketlerin İnsan Haklarına Saygı Gösterme Sorumluluğu Açıklamalı Rehber

Şirketlerin İnsan Hakları İhlallerine İlişkin Özel Hukuk Sorumluluğu El Kitabı

Alman Tedarik Zincirlerinde Kurumsal Durum Tespiti Yasası’nın (LkSG) Türkiye Üzerindeki Etkileri