Skip to main content

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne taraf devletlerce sunulan raporları inceleyen ve değerlendiren Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi’nin 93. Ön Çalışma Grubu (Çalışma Grubu), 30 Eylül 2022 tarihinde Cenevre’de toplandı.

Taraf devletlerin sunduğu raporların incelenmesi üzerine genel tavsiyelerde bulunan Çalışma Grubu tarafından sivil toplum örgütlerinin görüşlerinin alındığı toplantısına, Minerva BHR adına eş kurucusu ve yönetim kurulu başkan yardımcısı Dr. Pınar Kara katılım gösterdi.

Türkiye’deki kamu ve özel teşebbüslerin iş uygulamalarıyla ilgili olarak çocukların maruz kaldıkları insan hakları ihlallerine ilişkin paylaşımlarda bulunan Dr. Pınar Kara, şirket faaliyetlerinin çocuk haklarına etkisi ve çocuk işçiliği konularında aktarımlarda bulundu.