Skip to main content

9 temel amaç, 50 hedef ve 393 faaliyetten oluşan İnsan Hakları Eylem Planı, 2 Mart 2021 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından ilan edilmiş ve eş zamanlı olarak Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanmıştı.

Eylem Planı’nın 9.3.b hedefi kapsamında “Birleşmiş Milletler İş Dünyası ve İnsan Hakları Rehber İlkeleri dikkate alınarak ‘iş ve çalışma hayatına’ ilişkin ulusal rehber ilkeler hazırlanacağı ve farkındalık artırıcı faaliyetler düzenleneceğine” yer verilmiş, hedefin uygulanması için sorumlu kurum olarak ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı belirlenmişti.

Bu kapsamda, 29 Kasım 2022 tarihinde, Çalışma Hayatına İlişkin Ulusal Rehber ilkeler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çalışma Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. 11 temel ilkeden oluşan Rehber İlkeler’de, özellikle çalışma hayatında ayrıcımcılık yasağına vurgu yapılarak, çocuk işçiliği, zorla çalıştırma, iş sağlığı ve güvenliği ve sendikal haklar gibi konulara ilişkin temel ilkelere yer verildiği görülmektedir.