Skip to main content

Eğitim

2014 - 2020
Hukuk Doktorası (Ph.D.), Kamu Hukuku, İstanbul Bilgi Üniversitesi
2011 - 2012
İleri Seviye Hukuk Yüksek Lisansı (Advanced LL.M.), Avrupa ve Uluslararası Ticaret Hukuku, Leiden Üniversitesi
2004 - 2008
Lisans (LL.B.), Hukuk, Bilkent Üniversitesi

Minerva BHR’nin kurucu ortağı ve başkanı olan Dr. Çiğdem Çımrın, Center for Child Rights and Business’ın Türkiye Ülke Sorumlusu olarak görev yaptıktan sonra kurmuş, uluslararası ticaret hukuku ve insan hakları hukuku geçmişine sahip bir avukattır. Dr. Çımrın şu anda Minerva BHR’nin kurumsal stratejisini yönetmekte ve şirketlerin insan haklarına saygı duymaya yönelik sorumluluğunu ilerletmek amacıyla kamu, özel ve sivil toplum aktörlerini dahil ederek çalışmalarını devam ettirmektedir.

Dr. Çımrın son yıllarda tedarik zincirlerinde sorumlu iş yapma (responsible business conduct) altında Türkiye’de çocuk hakları, modern kölelik, zorla çalıştırma ve insan kaçakçılığı, iş sağlığı ve güvenliği, mevsimlik göçmen işçiliği, Türkiye’de imalat ve tarım sektörlerinde sendikal haklar ve adil ücret konularına derinlemesine odaklanmıştır. Bu bağlamda, insan hakları risk yönetimi sistemlerini geliştirmek ve iyileştirmek, ilgili politikaları yerleştirmek, insan hakları durum tespiti süreçlerini tasarlamak, insan hakları risk değerlendirmeleri yapmak ve iyileştirici eylemler tasarlamak ve uygulamak için şirketlerle birlikte çalışmaktadır.

Dr. Çımrın şu anda UNDP Türkiye İş Dünyası ve İnsan Hakları Uzmanı olarak görev yapmaktadır. İlgili yasaların yanı sıra Birleşmiş Milletler İş Dünyası ve İnsan Hakları Rehber İlkeleri’ni uygulamak için gerekli araçlarla donatarak kamu ve özel sektör paydaşlarına iş ve insan hakları konusunda uzmanlık sağlamaktan sorumludur. Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde “Tarım Tedarik Zincirlerinde Gıda Hakkı ve Sürdürülebilirlik” dersleri vermektedir.

Dr. Çımrın daha önce uluslararası hukuk bürolarında şirketler hukuku alanında çalışmış, uluslararası şirketlere sınır ötesi ticari işlemler, kamu-özel-iş birliği projeleri ve risk yönetimi konularında danışmanlık yapmıştır. Kendisinin İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden “Şirketlerin İnsan Hakları Sorumluluğuna Hak Temelli Bir Yaklaşım: İnsan Hakları Durum Tespiti” başlıklı tezi ve doktorası ve Hollanda Leiden Üniversitesi’nden Avrupa ve Uluslararası Ticaret Hukuku yüksek lisansı mevcuttur.

Seçili Proje Rolleri

2022 - Devam Etmekte
UNDP Türkiye "İş Dünyası ve İnsan Hakları: Türkiye’de Sorumlu İşletme Davranışlarının Desteklenmesi Projesi" İş Dünyası ve İnsan Hakları Uzmanı
2022 - Devam Etmekte
Global Compact Türkiye Network'ü İş Dünyası ve İnsan Hakları Danışmanı
2021 - Devam Etmekte
UNICEF Türkiye “Türkiye Hazır Giyim Sektöründe Çocuk İşçiliği ve Çocuk Hakları ve İş İlkelerinin Analizi” Danışmanı
2021 - Devam Etmekte
İnsan Hakları Durumunun İzlenmesi ve Uluslararası İnsan Hakları Çerçevesine Uyumun Savunulması kapsamında Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu adına “İş Dünyası ve İnsan Hakları” Eğitim Uzmanı
2021
“Sorumlu İş Uygulamaları ve İnsan Hakları için ILO-UNDP İşbirliği Kapsamında Türkiye'de Sorumlu İş Davranışına İlişkin Düzenleyici Çerçevenin Ön Değerlendirmesi” konulu araştırma projesi için Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Dış İşbirlikçisi
2021
Avrupa'daki bir kozmetik şirketi tarafından finanse edilen “Türkiye Gül Tedarik Zincirinde Çocuk Hakları Risk Değerlendirmesi ve Çocuk Bakımı Desteği Projesi” Proje Yöneticisi
2020 - 2021
GIZ ve bir Alman uluslararası perakende şirketi tarafından finanse edilen “Lidl'in Türkiye'deki fındık tedarik zincirinde uyumun ötesinde Çocuk işçiliğini önleme, iyileştirme ve korumayı mümkün kılmak için iş odaklı bir modelin pilot uygulaması'' projesinde Çocuk Hakları ve İş Dünyası Merkezi Kıdemli Proje Yöneticisi
2019 - 2020
GIZ tarafından yürütülen “Yerel Yönetim ve Sivil Toplum Yeterlilik Girişimi II” projesi için Türkiye'de faaliyet gösteren Suriyeli sivil toplum örgütlerine hukuki danışmanlık konusunda Kısa Dönem Bağımsız Uzman
2017 - 2018
C&A Vakfı tarafından finanse edilen “Mültecilere Ses Verme Projesi” Ulusal Danışmanı. Projenin amacı, Suriyeli işçilerin Türk hazır giyim sektöründe kullanımının sistemik olduğunu göstermek ve değişiklikleri uygulamak için markalar ve ilişkili tedarikçileri, KOBİ’ler, iş örgütleri, STK'lar, sendikalar ve hükümet dahil olmak üzere çok çeşitli paydaşlarla iletişim kurmak.