Skip to main content

Eğitim

2012 - 2021
Ph.D. Özel Hukuk - İstanbul Bilgi Üniversitesi
2017 - 2018
Centre for Commercial Law Studies (CCLS), Queen Mary Üniversitesi (misafir araştırma görevlisi olarak)
2007 - 2008
LL.M, AB Ticaret Hukuku, Leiden Üniversitesi (Jean Monnet bursiyeri olarak)
2002 - 2006
Lisans, Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Dr. Kara, 10 yılı aşkın bir süre boyunca şirketler hukuku, birleşme ve devralmalar, rekabet hukuku, deniz ticaret hukuku, proje finansmanı ve iş hukuku gibi konular başta olmak üzere, ticaret hukuku temelinde avukat olarak çeşitli Türk ve yabancı şirketlere hukuki danışmanlık hizmeti verdikten sonra, özellikle şirketler toplulukları üzerinde uzmanlaşma isteğiyle özel hukuk alanında doktora eğitimine başlamıştır.  Bu bağlamda İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamladığı doktora çalışmalarını çokuluslu şirketler topluluklarının faaliyetleri neticesinde meydana gelen insan hakkı ihlalleri ile çevresel zararlardan sorumluluğu konusuna odaklanarak “Tort Liability in Corporate Groups: A Comparative Study with Particular Focus on Turkey” (“Şirketler Topluluğunda Haksız Fiil Sorumluluğu: Türk Hukuku Temelinde Karşılaştırmalı bir Çalışma”) başlıklı teziyle tamamlamıştır.

’Doktora tezi araştırmasının bir bölümünü Londra Queen Mary Üniversitesi’nde misafir araştırma görevlisi olarak yürüten Pınar Kara, çalışma sonuçları AB Komisyonu’na sunulan AB destekli WiseGrid projesinde araştırmacı olarak görev almış, bu çerçevede çeşitli AB üye devletlerindeki yenilenebilir enerji politikalarını inceleme olanağı bulmuştur.

Dr. Kara halihazırda şirketlere çevresel ve sosyal uyum, insan hakları ihlallerinden şirket sorumluluğu ve sorumlu işletme davranışı gibi konularda danışmanlık vermeye devam etmektedir.

Yayınları

  • Business and Human Rights, Getting the Deal Through “Türkiye” bölümü, Lexology, Şubat 2020
  • Rafael Leal-Arcas, Mariya Peykova and Victoria Nalule ile ortak yazar olarak “Decarbonizing the Energy Sector”, Journal of Animal and Natural Resource Law of Michigan State University College of Law, XV, 2019, s. 173-271.
  • “The Role of Corporate Social Responsibility in Corporate Accountability of Multinationals: Is It Ever Enough Without ‘Hard Law’?”, European Company Law Journal 15, no. 4, 2018, Kluwer Law International, s. 118-125.