Skip to main content

Minerva’nın Hikayesi

Minerva, Roma mitolojisinde bilgelik, adalet, hukuk, strateji, ticaret ve sanat tanrıçasıdır. Minerva’ya genellikle bilgi, bilgelik, yetenek ve dönüşümün sembolü olarak kullanılan ‘Minerva’nın baykuşu’ eşlik eder. Minerva’nın baykuşuna, 19. yüzyıl Alman filozofu Hegel tarafından Hukuk Felsefesi eserinin ‘Önsöz’ünde yer verilmektedir: “Minerva’nın baykuşu, alacakaranlıkta uçmaya başlar.

Mevcut yasal düzenlemelerin toplumun adalet ihtiyacına karşılık verme noktasında yetersiz kaldığı ve şirketlerin alışılagelmiş iş yapma şeklinin değiştirilmesi gerektiği konusunda artık genel bir mutabakat söz konusu. Adaletin özü ise, toplumun adaleti hukukla uzlaştırma ihtiyacı hissetmeye başladığı zamanlarda en güçlü biçimde ortaya çıkar. Pratik ve zamanlı stratejilerle deneyimle doğrulanmış bilgi eşleştirildiği takdirde, farklı paydaşlar arasında diyalog kurulabildiğini veya başarısız diyalogların yeniden yapılandırılabildiğini düşünüyoruz. Minerva BHR olarak biz, kamu-özel-sivil toplum aktörleri arasında kurulması gereken bu diyaloğun toplumun adalet ihtiyacını karşılama noktasında en önemli araç olacağını ileri sürüyoruz.

Minerva BHR’nin kurucuları Dr. Çiğdem Çımrın ve Dr. Pınar Kara, özellikle iş dünyası ve insan hakları alanında tartışılan konular ışığında, Minerva’nın simgelediklerinden etkilendiler; böylelikle Minerva, gecenin en karanlık zamanının şafaktan hemen önce olduğunun bilinciyle, Temmuz 2021’de kanatlarını alacakaranlığa açtı.