Minerva İş Dünyası ve İnsan Hakları Derneği, Türkiye’de iş dünyası ve insan hakları alanını ana odağı yapan ilk sivil toplum örgütüdür.

Minerva BHR aşağıdaki konulara katkıda bulunmayı amaçlamaktadır:
Sorumlu İşletme Davranışını Teşvik Etme
Modern Köleliğe karşı Mücadele
Şirketlerin İnsan Haklarına Saygı Sorumluluğunu ve Hesap Verebilirliğini Savunma

 
 

AB Kurumsal Durum Tespiti ve Kurumsal Hesap Verebilirlik Direktifi Haberi

 
 

Avrupa Genelinde Şirketler için İnsan Hakları Durum Tespiti Yasaları ve Yasama Çalışmaları Haberi

 
 

Alman “Tedarik Zincirlerinde Durum Tespiti Yasası” Haberi

 
 

Çocuk Dostu Alan

Gül hasadında çalışmak üzere her yıl Isparta bölgesine gelen mevsimlik gezici tarım işçileri ve aileleri, yaşamlarının büyük bir bölümünü hasadı yapılan ürünlerin izinde farklı coğrafyalarda, farklı illerde ve zor şartlar altında geçirmektedir.

1
1

Odaklandığımız Konular

Minerva BHR, işbirliğine dayalı ve/veya hibe destekli projelerinde ve araştırmalarında öncelikli olarak aşağıdaki konulara odaklanmaktadır:

Modern Kölelik

Zorla Çalıştırma ve İnsan Ticareti

İş Sağlığı ve Güvenliği

Geçim Ücreti

Çatışmadan Etkilenen ve Yüksek Riskli Bölgeler

Çocuk İşçiliği

Genç İstihdamı

Göçmen İşçiler

Sendikal Haklar

İklim Değişikliği ve Temiz Çevre

Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık

Adalete ve telafi süreçlerine Erişim & Şikâyet Mekanizmaları

Kurucular

Dr. Çiğdem ÇIMRIN

Kurucu & Yönetim Kurulu Başkanı

Dr. Çımrın, 10 yıla yakın bir süre uluslararası hukuk firmalarında hukuki danışman olarak çalışırken “şirketlerin olağan iş yapma biçiminin” insanlar ve insanların yaşam alanları bakımından ciddi riskler yarattığını ve geri dönülemez zararlar verdiğini gözlemledi.

Çiğdem Hakkında

Dr. Pınar KARA

Kurucu & Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Dr. Kara, 10 yılı aşkın bir süre boyunca şirketler hukuku, birleşme ve devralmalar, rekabet hukuku, deniz ticaret hukuku, proje finansmanı ve iş hukuku gibi konular başta olmak üzere, ticaret hukuku temelinde avukat olarak çeşitli Türk ve yabancı şirketlere hukuki danışmanlık hizmeti verdikten sonra, özellikle şirketler toplulukları üzerinde uzmanlaşma isteğiyle özel hukuk alanında doktora eğitimine başlamıştır.

Pınar Hakkında

İş Dünyası ve İnsan Hakları Perspektifleri

Become a volunteer
Help us raise funds
Subscribe for BHR related news